Raiffeisen Wohnungs- und Eigenheimversicherung - Glückliches Paar beim Einzug in ein neues Haus
©goodluz - stock.adobe.com
DOBRO ZAVAROVANJE ZA VAŠ DOM

Zavarujte svoje štiri stene z vrednostjo, ki ste jo sami ustvarili, z ustreznim zavarovanjem za stanovanje in lastni dom vaše Posojilnice Bank.

MOJE ZAVAROVANJE ZA STANOVANJE/DOM POSOJILNICE BANK

Hitro nastane škoda zaradi požara, viharja, poplave ali pri vlomu. Zavarujte svoje štiri stene in stanovanjsko opremo z ustreznim zavarovanjem stanovanja oz. lastnega doma vključno z obveznim zavarovanjem.

ZAVAROVANO

Zavarovanje za opemo stanovanja oz. vaše družinske ali dvodružinske hiše.

ŠE BOLJ ZAVAROVANO

Osnovne zasluge je mogoče razširit, s tem da se odločite za dodatne gradbene kamne.

UGODNO ZA NOVO VREDNOST

Pri nas ste dobro zavarovani, kajti škode se nadomestijo z novo vrednostjo in ne z manjšo časovno vrednostjo.

VAŠE PREDNOSTI ZAVAROVANJA DOMA ALI STANOVANJA PRI VAŠI POSOJILNICI BANK

 • Ni nevarnosti, da ste premalo zavarovani pri korektnem izračunu površine
 • Škode se nadomestijo z novo vednostjo ne z manjšo časovno vrednostjo
 • Opcionalna odbitna franšiza v višini 130 evrov omogoča znatno redukcijo premije
 • Takojšnja zaščita od dneva prošnje
 • Osnovna pomoč v katastrofi do višine  10.000 evrov pri škodah zaradi snežnih plazov, povodenj, poplav, zemeljskih plazov, zastojev in potresov
 • Individualne prilagoditve so mogoče s sklenitvijo dodanih gradbenih kamnov
 • Takojšnja zaščita od dneva prošnje
 • Za graditelje hiš: zavarovanje surove gradnje oz. obveznega zavarovanja gradbenika brez premij

VAROVATI PODNEBJE IN PRIHRANITI 3 MESEČNE PREMIJE

Kdor do 31. 12. 2020 sklene novo Poso zavarovanje za stanovanje in/ali lastno hišo, plača v okviru naše podnebne zaščitne iniciative tri mesece nobene premije, če ste v hišo vgradili solarno napravo, fotovoltaično napravo ali kontrolirano hišno prezračevanje (prezračevalno napravo). Kot dokazilo zadostuje predložen račun.

Photovoltaik
© Kzenon
Kein Bild
©goodluz - stock.adobe.com

ZAVAROVANJE HIŠE


Zavarovanje hiše nudi optimalno zaščito za vašo enodružinsko ali dvodružinsko hišo. Z zavarovanjem za hišo zavarujete naslednje, elementarne nevarnosti:

 • požar
 • vihar
 • voda
 • obvezno zavarovanje za poslopje in zemljišče (vključno z obveznim zavarovanjem gradbenika)
 • številne dodatne usluge

Pri tem se ne nadomestijo samo škode na hiši sami, temveč tudi takšne pri stranskih poslopjih, na ograjah, terasah, drevesih, živih mejah, dovodnih in odvodnih ceveh, antenskih in solarnih napravah, bazenih idr.

Junges Paar spielt sich mit Umzugskartons beim Einzug in eine Wohnung
©lordn - stock.adobe.com

ZAVAROVANJE STANOVANJA

S tem gospodinjskim zavarovanjem Raiffeisnove zavarovalnice si zagotovite zaščito proti elementarnim nevarnostim za vaš dom. Z osnovnimi uslugami zavarovanja „Moje stanovanjsko zavarovanje“ zavarujete naslednje nevarnosti:

 

 • požar
 • vihar
 • voda
 • vlomi
 • razbitje stekla
 • privatno in športno obvezno zavarovanje
 • številne dodatne usluge

Tako je vaše gospodinjstvo – vseeno ali v stanovanju ali lastni hiši – zavarovano pred najpomembnejšimi nevarnostmi.

DODATNI GRADBENI KAMNI ZA VAŠE ZAVAROVANJE STANOVANJA IN LASTNE HIŠE

 

Plus za vaše zavarovanje dobite z vključitvijo dveh pomembnih gradbenih kamnov:

 • S takojšnjo pomočjo rokodelcev organiziramo pri škodah, defektih ali okvarah v lastni hiši 24 ur na dan rokodelce in poskrbimo za finančno podporo.
 • Pri izbiri gradbenega kamna „velika malomarnost“ se izplača do 50 % zavarovalnine na področjih požar, vihar, voda.

S številnimi nadaljnjimi dodatnimi gradbenimi kamni lahko svoj dom zavarujete po svojih potrebah. Primer: osnovna pomoč ob katastrofah se lahko po potrebi razširi do 50 % najvišje vsote odgovornosti (največ 50.000 evrov), prav tako lahko vključite zavarovanje proti kraji kolesa ali zavarovanje za vzrejo konjev.