Zavarovanje naložb

Vse ustanove Posojilnice Bank so podvržene neomejeno avstrijskim določilom za zavarovanje investicij in odškodnini investitorjev (ESAEG).

Einlagensicherung
©Antonioguillem - stock.adobe.com

Zaradi smernic EU, ki so uresničene v Avstriji v zakonu o zavarovanju investicij in odškodnine investitorjev (ESAEG), je vsaka kreditna ustanova, ki prevzema investicije, ki so obvezno zavarovane, oz. prinaša usluge vrednostnih papirjev, ki so obvezno zavarovane, zakonsko zavezana, da ima zavarovalno ustanovo.

Za Posojilnico Bank to funkcijo kot zakonsko zavarovanje investicij in odškodnino investitorjev za RBG prevzema Einlagensicherung AUSTRIA GesmbH.