Gradivo za vaš kredit

Običajno potrebujete potrdilo o vaši plači zadnjih treh mesecev oz. podobno dokazilo o prihodkih. Sestavite tudi vse dokumente, vezane na osebe; na primer podatke o starosti, o družinskem položaju oz. o številu otrok.

Unterlagen
©Jeanette Dietl - stock.adobe.com

Gospodinjski načrt: Tukaj vpišete po možnosti točno vse prihodke in izdatke. K prihodkom sodijo vaši neto prihodki in neto prihodki vašega partnerja/vaše partnerice. Deli prihodkov, ki jih ni mogoče zarubiti, niso deli neto prihodkov in jih je treba navesti posebej. K prihodkom, ki se ne zarubijo, sodijo vse vrste doklad (družinska doklada, stanovanjska doklada, …) ter na primer denar za nego. 

 

Premoženjske vrednosti: K premoženjskem vrednostim prištevamo med drugim stanovanjsko varčevanje, dobroimetje na hranilnih knjižicah ali naložbe v vrednostne papirje ter morebitno lastništvo nepremičnin. V bilanci premoženja se navedejo tudi vse obstoječe bremenitve kot tudi npr. obstoječe pogodbe za kredit ali lizing.

 

Zavarovanja: Imate zavarovanje, s katerim lahko kot zavarovanje ob smrtnem primeru uporabite za vaše financiranje? Prinesite s seboj ustrezno polico k svetovanju. 

 

Informacije o kupnem objektu/namenu uporabe: Koliko stane vaš projekt, koliko bi radi investirali dodatno za opremo (pohištvo, vgradnje, pregradnje)? Kako visoki so stranski stroški, ki jih morate plačati? Pri kupu nepremičnine predložite kupno pogodbo in najpomembnejše informacije o nepremičnini sami (aktualni izvleček iz zemljiške knjige, načrti …).