Geschäftsfrau
©Rido - stock.adobe.com
TAKO SE ZAVARUJETE PRI INVESTICIJAH

Pomislite pri obrtnem financiranju na to, da zavarujete morebitne rizike.

ZAVAROVANJE KREDITA ZA ZAVAROVANJE RIZIKA

Z obrtnimi krediti financirate investicijske namere. Bodite pri tem pozorni na to, da se izognite rizikom, ki ogrožajo eksistenco, ki bi ogrožali nadaljnji obstoj vašega podjetja. Zavarovanje kredita Posojilnice Bank ustvarja ravno te varne pogoje in zavaruje vaš rizik.

OSKRBLJENO

Nadaljnji obstoj podjetja je zagotovljen in tako se preprečijo prodaje v sili.

vorgesorgt

Oskrba za svojce in ohranjanje družinskega lastništva.

BREZ DOLGOV

Odplačevanje še odprtih kreditov in finančna premostitev v resnem primeru.

ZAVAROVANJE KREDITA – PRIMER

Ob smrti lastnika obrti na področju majhnih in srednje velikih podjetij je pogosto potrebna likvidacija obrti. V ta čas padejo morda še preostali donosi – stroški, posebej za kredite, pa gredo naprej. Če obstaja zavarovanje, se tako odplačajo krediti in odpadejo bistvena bremena za svojce. Tako je mogoče mirno narediti novo ureditev obrtnih razmer.

Naši svetovalci se radi pogovorijo z vami o zavarovanju rizikov.

Büroszene
©ldprod - stock.adobe.com

POSKRBITE ZA TE RIZIKE

S financiranjem ustvarjate osnove za razširitev vašega podjetja, zagotavljate nadaljnji obstoj, uresničujete inovativne projekte in odpirate nova tržišča. Z obrtnim kreditom lahko torej koristite raznolike priložnosti za rast podjetja. Pomislite pa tudi na mogoče rizike, ki lahko nastopijo in privedejo do tega, da je v najhujšem primeru lahko ogrožen obstoj vašega podjetja.

Zavarujte se pred naslednjimi riziki 
 
 • smrt 
 • invalidnost 
 • nezgoda 
 • onemogočenje opravljanja poklica
 • težko obolenje 
 • prekinitev obrti
Vaše prednosti 
 
 • finančna premostitev pri pravnem nasledstvu
 • čas za novo ureditev obrtnih razmer 
 • optimalno izkoriščanje davčnih okvirnih pogojev 
 • nižji stroški financiranja 
 • enaki odtoki likvidnosti