Bausparen mit Raiffeisen - Familie mit Kind
©JenkoAtaman - stock.adobe.com
S STANOVANJSKIM VARČEVANJEM URESNIČUJEMO VAŠE ŽELJE

S stanovanjskimi obrestmi in državno premijo lahko v preglednem času ustvarite znatno dobroimetje s stanovanjskim varčevanjem.

STANOVANJSKO VARČEVANJE PRI POSOJILNICI BANK

Višje obresti kot na hranilni knjižici in dodatno državno premijo – s tem je vaša denarna naložba pri stanovanjskem varčevanju na varnem temelju. S pogodbo stanovanjskega varčevanja pri vaši Posojilnici Bank lahko na primer naložite za začetno dobroimetje za vaše otroke in vnuke, varčujete za določen projekt, ali pa ustvarite temelj za financiranje vaših stanovanjskih želja v obliki ugodnega stanovanjskega financiranja.

FLEKSIBILNE REŠITVE

Kakorkoli je za vas ugodno: plačujete lahko mesečno, četrtletno, polletno ali pa vse naenkrat.

 

 

DRŽAVNA PREMIJA

Dodatno k atraktivnim obrestim dobite še državno davčno ugodno stanovanjsko premijo.

PRAVICA DO POSOJILA

S stanovanjskim varčevanjem imate pravico do ugodnega stanovanjskega financiranja.

 

Bausparen
©sepy - stock.adobe.com

TAKO DELUJE STANOVANJSKO VARČEVANJE

Pri stanovanjskem varčevanju sami soodločate, kako želite varčevati. Izberete primerno tarifo stanovanjskega varčevanja pri Raiffeisen Bausparkasse in v šestih letih si zgradite dobroimetje. Za stanovanjsko varčevanje dobite dodatno premijo od države. Na leto lahko vplačate do 1.200 evrov na osebo z ugodno premijo na stanovanjsko varčevanje.

Bausparen
©Konstantin Yuganov - stock.adobe.com

STANOVANJSKO VARČEVANJE – Z DRŽAVNO PREMIJO

Stanovanjsko varčevanje država nagradi s stanovanjsko premijo. Aktualno ta premija znaša 1,5 %. Stanovanjska premija je davčno ugodna dodatno zaradi razbremenitvijo davka na kapitalni donos. Da lahko prejmete najvišjo stanovanjsko premijo, trenutno 18 evrov na osebo, morate varčevati 100 evrov mesečno, 1.200 evrov letno ali 7.200 evrov naenkrat.

Višino državne stanovanjske premije letno določa ministrstvo za finance s pomočjo tako imenovane pretočne povprečne rendite za zvezne obveznice (UDRB). Ta indikator izračuna narodna banka. Izračunano višino premije ministrstvo za finance objavi vnaprej najkasneje do 30. novembra. Višina premije ne sme znašati manj kot 1,5 % in ne več kot 4 %.

Tischler mit Maßband, Plan und Laptop
©Robert Kneschke - stock.adobe.com

KLASIK STANOVANJSKO VARČEVANJE

S stanovanjskim varčevanjem je preprosto, da samo v šestih letih zgradite premoženje za kasneje. Kajti stanovanjsko varčevanje nudi znatno vsoto, in to pri visoki varnosti.

 • 1,25 %* obresti stanovanjskega varčevanja v 1. letu fiksno
 • Fleksibilne možnosti vplačevanja
 • Državna stanovanjska premija
Junge Frau auf Städtereise
©pololia - stock.adobe.com

MLADINSKO STANOVANJSKO VARČEVANJE

Mladinsko stanovanjsko varčevanje je idealni produkt za vse mlade, ki še niso stari 24 let. Kajti tako samo v šestih letih privarčujete znatno premoženje in si lahko izpolnite majhne in velike želje.

 • Za vse pod 24 let + 0,25 % prednosti za mladino v 1. letu znaša 1,5 %* obresti stanovanjskega varčevanja v 1. letu fiksno
 • Fleksibilne možnosti vplačevanja
 • Državna stanovanjska premija
 • Pri sklenitvi stanovanjskega varčevanja do 30. življenjskega leta se prvi obrok vpiše v dobro
Vater und Tochter bereiten Teig zu
©pinkyone - stock.adobe.com

MEŠANE OBRESTI STANOVANJSKEGA VARČEVANJA

Kdor želi varno varčevati za prihodnost, se lahko zdaj veseli trikrat. Z mešanimi obrestmi stanovanjskega varčevanja dobite celo za tri leta fiksne obresti. In poleg tega še letno državno stanovanjsko premijo.

 • 0,45 %* obresti stanovanjskega varčevanja fiksno v prvih treh letih
 • Fleksibilne možnosti vplačevanja
 • Državna stanovanjska premija
Paar mit Laptop auf dem Sofa
©Monkey Business - stock.adobe.com

STANOVANJSKO VARČEVANJE RELAX

Za vse, ki se odločijo, da bi radi naložili višji znesek, obstaja stanovanjsko varčevanje relax. Vaše vplačilo se naloži s fiksno obrestno mero, in že po šestih letih imate varni donos.

 • 0,45 %* obresti stanovanjskega varčevanja fiksno za šest let
 • Pri enkratnem vplačilu v prvih dveh mesecih
 • Državna stanovanjska premija

*Obrestovanje vašega stanovanjskega varčevanja:

Do konca meseca, eno leto od začetka pogodbe (obdobje fiksnih obresti) znaša obrestna mera pri varčevalni tarifi 1,25 % na leto, pri mladinski tarifi 1,5 % na leto (vključno s prednostjo za mladino). Pri tarifi mešanih obrestih znaša obrestna mera do tri leta ob koncu meseca tri leta od začetka pogodbe (obdobje fiksnih obresti) 0,45 % na leto.  Po obdobju fiksnih obresti se pri varčevalni in mladinski tarifi in pri tarifi mešanih obresti se obrestna mera do naslednjega konca koledarskega leta in potem za vsako koledarsko leto izračuna s pomočjo 12-mesečnega EURIBORa z odbitkom 1,3 odstotkovnih točk, znaša pa najmanj 0,2 % na leto in največ 4 % na leto. Pri tarifi relax znaša obrestna mera 0,45 % na leto za šest let.

Domnevni izračun za najmanjše oz. največje dobroimetje in efektivne letne mestne obresti:

Začetek pogodbe: 1. januar. prvo oz. enkratno vplačilo: začetek meseca januarja.

Obrestna mera po obdobju fiksnih obresti (varčevalna in mladinska tarifa in tarifa mešanih obresti): 0,2 % na leto (najmanjša obrestna mera) oz. 4 % na leto (najvišja obrestna mera)

Državna stanovanjska premija: v letu začetka pogodbe 1,5% vplačila, za naslednja koledarska leta 1,5 % (državne najmanjše premije) oz. 4 % (državne najvišje premije) vplačila.

Stroški za vodenje bančnega računa (trenutno 6,53 evra za vsako koledarsko leto) je upoštevano pri izračunu. V koledarskem letu začetka pogodbe se ne zaračunajo stroški za vodenje računa. Dobroimetje se zaokroži gor ali dol.

Pri vplačilu v višini 100 evrov mesečno (varčevalna in mladinska tarifa in tarifa mešanih obresti) oz. enkratno 7200 evrov (tarifa relax) in obdobjem šestih let se izračuna naslednja efektivna letna obrestna mera pred KESt najmanj 0,5% in največ 4,9 %pri varčevalni tarifi; najmanj 0,6% in največ 4,9% pri mladinski tarifi, najmanj 0,6% in največ 4,0% pri tarifi mešanih obresti, najmanj 0,6% in največ 4,0% pri tarifi relax.

RAZPREDELNICE DOBIČKA

Informirajte se o svojih donosih pri mesečnem ali enkratnem vplačilu. Poglejte sami, kaj lahko dobite pod črto – povsem pregledno razčlenjeno po produktih in znesku vplačila.

Ansprechpartner
ŽELITE IZVEDETI VEČ O TEMI STANOVANJSKO VARČEVANJE?

Raiffeisen Bausparkasse je strokovnjakinja za vse o temi stanovanjsko varčevanja in financiranje stanovanja – nobena želja ne ostaja neizpolnjena.

NEKAJ VPRAŠANJ O TEMI STANOVANJSKO VARČEVANJE

Kaj je stanovanjsko varčevanje?

Stanovanjsko varčevanje je državno podprt varčevalni produkt, ki ga je mogoče skleniti pri Raiffeisen Bausparkasse. Stanovanjsko varčevanje je idealno za večanje dobroimetja za obdobje šestih let in lahko služi kot osnova za ugodno stanovanjsko financiranje.

 

Kako dolgo traja pogodba za stanovanjsko varčevanje?

Pogodba za stanovanjsko varčevanje se sklene za obdobje šestih let.

 

Kakšne prednosti ima stanovanjsko varčevanje?

Poleg atraktivnih obresti v primerjavi z navadno hranilno knjižico prejmete tudi državno premijo, ki je dodatno neobdavčena. Dodatno stanovanjsko varčevanje nudi pravico do ugodnega stanovanjskega financiranja.