Business Meeting
REŠITVE ZA VAŠO OBRATNO PRIHODNOST

Oskrba za vaše podjetje: zavarujte se pred mogočimi riziki, poskrbite v zadostni meri in ustrezno oblikujte svoje rastoče premoženje.

OSKRBA & NALOŽBA ZA PODJETJA S POSOJILNICO BANK

Če gre za vašo obratno prihodnost, potem gre tudi za teme starostna oskrba in naložbe. Posojilnica Bank ima ustrezne rešitve za starostno oskrbo za vas, vaše podjetje in vaše sodelavce in vam nudi primerne produkte za najboljšo naložbo vašega podjetniškega denarja.

Sorgen/Vorsorgen
© Javier Sánchez Mingorance

USTREZNA STAROSTNA OSKRBA ZA VAŠE PODJETJE

Obratna oskrba pridobiva vedno bolj na pomenu. Poleg državne in privatne oskrbe je tretji steber, ki zagotavlja in financira prihodke in življenjski standard v pokoju.

Obratna oskrba predstavlja klasično situacijo najboljšo za vse. Obratnih modelov oskrbe ne morejo uveljaviti posamezniki, temveč samo skupno prek podjetja, nastanejo prednosti za vse udeležene.

Vi in vaši sodelavci dopolnjujejo svojo državno pokojnino, optimirajo vaš davek na plačo in socialne dajatve. Vaše podjetje pa samo varčuje pri stranskih stroških na plače, profitira of prednosti za bilanci in si z obratnimi dodatnimi pokojninami ustvarja prednost pri imidžu – tudi pri iskanju novih strokovnih sodelavcev.