Geschäftsfrau
POKOJNINSKA OSKRBA ZA VAS IN VAŠE SODELAVCE

Ali gre za doživljenjsko individualno obrtno pokojnino ali za kolektivno obrtno pokojnino – možnosti za obrtno pokojninsko oskrbo so raznolike.

OBRTNA POKOJNINSKA OSKRBA POSOJILNICE BANK

Prihodnost pride prej, kot bi si mislili. Zato vam Posojilnica Bank nudi možnosti starostne oskrbe, ki vas kot podjetje in vaše sodelavce zavaruje enako. Različni produkti za obrtno pokojninsko oskrbo se usmerjajo povsem o vaših osebnih zahtevah in tistih vaših sodelavcev.

VEZATI SODELAVCE

Obrtna oskrba lahko prispeva k temu, da dolgoletne in kvalificirane sodelavce vežete na svoje podjetje.

VARČEVATI DAVKE

Premije za odobritve pokojnine manjšajo dobiček in tako pozitivno vplivajo na davke.

NIŽATI DODATNE STROŠKE PLAČ

Prispevki za obrtno pokojnino so z vidika upravičencev povsem neobdavčeni in prosti dodatnih stroškov plač.

POKOJNINSKA OSKRBA Z DODATNO VREDNOSTJO

Le prikrojena starostna oskrba je dobra oskrba – Posojilnica Bank ima ustrezno obrtno oskrbo za vaše podjetje. Ne investirate samo v prihodnost svojih sodelavcev, temveč imate tudi bistvene prednosti za svoje podjetje. Kot podjetnik lahko tudi poskrbite zase – s Poso pokojnino za samostojne podjetnike. Informirajte se o različnih možnostih obrtne pokojninske oskrbe za sebe kot podjetnika in za svoje sodelavce.

Geschäftstreffen
©WavebreakMediaMicro - stock.adobe.com

KOLEKTIVNA OBRTNA POKOJNINA

Na voljo sta vam dva modela – rešitev z zavarovanjem in model pokojninske zavarovalnice.
 
Obrtno kolektivno zavarovanje – za tiste, ki mislijo na varnost

Obrtno kolektivno zavarovanje vam kot podjetniku in za vaše sodelavce nudi dolgoročno preračunano in zagotovljeno dodatno uslugo k državni pokojnini. Za varnost skrbi izplačilo zagotovljene in doživljenjske pokojnine. Pokojninsko plačilo se poviša z dobičkom naložbe in zagotovljeno tabelo pokojnine.

 

Valida obrtna pokojnina - za tiste, ki nalagajo optimalno

Z družbo Valida Pension AG ima Posojilnica Bank uspešno nadobrtno pokojninsko zavarovalnico kot partnerja. Pokojninska zavarovalnica nudi dva individualna modela oskrbe. Razlikujeta pa se v tem, da se dogovorite ali za višino tekočih plačil prispevkov ali pa za prihodnjo višino plačil.

 

 
 
Führungskraft
©sepy - stock.adobe.com

INDIVIDUALNA ODOBRITEV POKOJNINE

Doživljenjska podjetniška dodatna pokojnina postaja sestavina modelov plačil pri vodilnih sodelavcih. Lahko znaša do 80 % zadnje aktivne plače. Tudi če se plačilo podjetniških plačil začenja s trenutkom, ko ste se upokojili, lahko letne bremenitve že prej upoštevate pozitivno glede davkov in uživate takojšnje prednosti pri davkih in dodatnih stroških plač. Poleg starostne pokojnine se lahko tudi dogovorite za pokojnino, če ne morete več izvajati poklica, ali pa pokojnino ob primeru smrti.

 
Junge Frau bei Besprechung
©loreanto - stock.adobe.com

POSO POKOJNINA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE

S Poso pokojnino za samostojne podjetnike profitirate z dvojno garancijo. Kajti Posojilnica Bank pri vključevanju pokojninske garancije zagotavlja višino oz. osnovo za izračun kasnejše pokojnine ob začetku pogodbe in spremeni privarčevani kapital ob začetku izplačila pokojnine po izbiri v doživljenjsko pokojnino ali v enkratno izplačilo kapitala. Prav tako obstaja vsak čas garancija za vplačano varčevalno premijo.