Basiskonto Bühnenbild
TAKO PREMOSTIM TUDI TEŽJE ČASE

Posojilnica Bank nudi z osnovnim bančnim računom odprtje plačilnega računa s temeljnimi funkcijami. Posojilnica Bank skrbi za to, da je mogoče tudi v težavnejših časih koristiti omejene usluge bančnega računa.

OSNOVNI RAČUN S TEMELJNIMI FUNKCIJAMI

Posojilnica Bank vam nudi, če ste uporabnik, odprtje plačilnih bančnih računov s temeljnimi funkcijami. Z osnovnim bančnim računom skrbimo za to, da tudi v težjih časih lahko koristite določene usluge bančnega računa.

UGODNO

Knjiženje osnovnega bančnega računa Poso je zelo ugodno.

ZADOSTNO

Osnovni bančni račun Poso vam nudi temeljne funkcije.

 

KORISTNO

Z osnovnim bančnim računom Poso lahko premostite tudi težavnejše čase.

KDO IMA PRAVICO DO OSNOVNEGA BANČNEGA RAČUNA

Vsak uporabnik, ki biva v skladu z zakoni v Evropski uniji (EU), ima neodvisno do svojega bivališča pravico, odpreti in koristiti osnovni bančni račun. To pravico imajo tudi uporabniki brez stalnega bivališča pri nas, prosilci za azil ter uporabniki brez pravice do bivanja, ki pa jih ni mogoče odvesti iz pravnih ali dejanskih vzrokov. 

Osnovni bančni račun ni odvisen od nakupa dodatnih uslug oz. bančnih produktov. Odprtje osnovnega bančnega računa pa lahko odklonimo iz določenih razlogov. Najkasneje 10 poslovnih dni po v celoti izpolnjeni prošnji za osnovni bančni račun in ko je prispela pri nas, odpremo osnovni bančni račun ali pa odklonimo prošnjo.

Seznam reprezentativnejših uslug povezanih s plačilnim računom