Junger Geschäftsmann
©nyul - stock.adobe.com
USTREZNE NALOŽBE ZA VAŠE PODJETJE

Posojilnica Bank nudi poleg strokovnega svetovanja in obširnega servisa naložbene produkte, ki so primerni za naložbeno strategijo vašega podjetja.

NALOŽBE ZA PODJETJA

Radi bi naložbo svojega podjetniškega denarja najbolje uskladili na svoje potrebe? Strokovnost in izkušnje vašega svetovalca vam pomagajo pri tem. Tako najdete pravilno pot med točkami varnost, donos in likvidnost.

INDIVIDUALNO

Ne nudimo vam nobenih naložbenih produktov kot v trgovini, temveč nudimo fleksibilne rešitve po meri.

PROFESIONALNO

Profesionalni in zaupni poslovni odnos je pri nas vedno v središču.

IZKUŠENO & STROKOVNO

Pri naložbi koristite znanje Posojilnice Bank.

NAŠE SVETOVANJE PRI NALOŽBAH – VAŠA PREDNOST

Kakršnakoli je vaša tema naložbe kot podjetnik: vaš svetovalec z vami skupaj izdela primerno naložbeno strategijo. Skupaj najdete rešitve, ki so se že obnesle v številnih primerih. Pri tem vključujemo take vaše podjetniške cilje kot tudi vaše zasebne želje.

  • Imate denarne rezerve, ki bi jih radi naložili.
  • Radi bi ustvarili ustrezno premoženje, da je pot do večjih investicij lažja.
  • Radi bi kot privatna oseba pri denarni naložbi našli zase primerno naložbeno pot med rizikom/varnostjo, donosom in likvidnostjo.
Junge Geschäftsfrau
©Robert Kneschke - stock.adobe.com

NALOŽITI DENAR IN VARČEVATI PRI DAVKIH

Kot podjetnik lahko varčujete davke z naložbami v posebne vrednostne papirje. Ključna beseda se imenuje neobdavčeni znesek dobička. S tem je del vašega davka neobdavčen. To ne prinaša le prednosti za „klasičnega podjetnika“ (naravne osebe in osebne družbe), temveč tudi za vse proste poklice in proste delojemalce. Neobdavčeni znesek dobička pripada izračunom prihodki-izdatki in bilancam v enaki meri.

INVESTICIJSKO POGOJENI NEOBDAVČEN ZNESEK DOBIČKA

Za nadaljnje dobičke obstaja investicijsko pogojeni neobdavčeni znesek dobička. Ta pa vam pristoji samo takrat, če ste naredili določene ugodne investicije. 

Neobdavčeni znesek dobička lahko znaša največ 45.350 evrov. Zato je najvišji mogoči investicijsko pogojeni neobdavčeni znesek dobička 41.450 evrov (45.350 evrov minus osnovno neobdavčeni znesek v višini 3.900 evrov). Neobdavčeni znesek dobička pripada tudi tistim, ki imajo dodatne prihodke iz samostojnega dela (npr. iz delovne pogodbe). 

PODPRTE INVESTICIJE

Tu sem prištevajo med drugim vrednostne papirje, ki se lahko uporabljajo za kritje pokojninskih obveznih plačil po 14. členu 4. vrstici Zakona o davkih na dohodke EStG. Te je potrebno vsaka štiri leta zabeležiti v premoženju obrata.*

 

* Davčno obravnavanje je odvisno od osebnih razmerah posameznega investitorja in je lahko podvrženo prihodnjim spremembam – tudi veljavno nazaj. Za konkretno odločitev o naložbah in informacije o individualnih učinkih se povežite z davčnim svetovalcem. Naložba v vrednostne papirje je povezana z različnimi riziki tja od popolne izgube vloženega kapitala.

OSNOVNI NEOBDAVČENI ZNESEK

Ta znaša 13 % od 30.000 evrov, torej 3.900 evrov, in se avtomatsko upošteva, ne da bi potrebovali dokazila.