CERTIFIKATI KOT SODOBNA DENARNA NALOŽBA

Certifikati so sodobna oblika denarne naložbe, ki postaja vse bolj priljubljena pri privatnih investitorjih. Glede na okus sega spekter od konservativnih, na kapital zavarovanih variant tja do bolj rizičnih oblik. Strokovnjaki za vrednostne papirje v vaši Posojilnici Bank vam radi svetujejo o za vas ustrezajoči naložbeni strategiji.

MANJ RIZIKA

Rizik je lahko nasproti delnicam manjši.

DONOSNEJŠE

V časih nizkih obresti je lahko denarna naložba v certifikate donosnejša.

IZKUŠENO & KOMPETENTNO

Strokovnjaki Raiffeisnove Centrobank AG imajo dolgoletne izkušnje.

Mann und Frau bei Beratung mit Bankberaterin
©SolisImages - stock.adobe.com

KAJ SO CERTIFIKATI IN KAKO FUNKCIONIRAJO?

Certifikati se nanašajo na osnovno vrednost – ta je lahko npr. delnica, indeks ali surovina – in nudijo od začetka jasno določen profil izplačevanja. Ob vsakem trenutku veste, kako bo potekalo povračilo ob koncu dobe odplačevanja odvisno od osnovne vrednosti. 

Da dosežete donos naložbe, pa ni potrebno, da temeljna osnovna vrednost nujno raste. Pogosto zadostuje gibanje na trgu ali celo zmerno zmanjševanje tečaja. In poleg tega lahko glede na izbiro certifikata določite, v kateri meri naj bo vaš kapital zavarovan pri negativnem razvoju tečaja osnovne vrednosti.

Man und Frau schauen auf Laptop
©bernardbodo - stock.adobe.com

NOVI CERTIFIKATI IN SUBSKRIPCIJA

Na področju naložb s certifikati sodelujemo z Raiffeisnovo Centrobank. Raiffeisen Centrobank nudi tekočo izbiro produktov na primarnem trgu za subskripcijo. Ti izbrani certifikati so prikrojeni na aktualne želje investitorjev in na dogajanje na finančnih trgih.

NAJTI USTREZNE CERTIFIKATE Z ISKALNIKOM CERTIKATOV

Strokovnjaki Raiffeisen Centrobank v rednih presledkih izbirajo certifikate na sekundarnem trgu, ki imajo ob določenem času atraktivno razmerje priložnost/riziko. Iz teh produktov izbirajo svoje certifikate z iskalnikom certifikatov.

Zertifikate-Finder

KORISTITE PRILOŽNOSTI KAPITALNEGA TRGA

Z delnicami imate možnost investirati v realno gospodarstvo. Z obveznicami lahko financirate podjetja in javni sektor. Informirajte se o svojih možnostih pri vaši Posojilnici Bank.

Beratung zum Thema Aktien und Anleihen: Zwei Männer schauen auf ein Tablet
© contrastwerkstatt - Fotolia

DENARNA NALOŽNA S CERTIFIKATI – PREPROSTO RAZLOŽENO

Trajajoče okolje nizkih obresti vodi do tega, da vedno več ljudi išče alternative v naložbah, ki so sicer donosne, ampak ne zelo riskantne. Ena izmed teh alternativ bi lahko bili certifikati. Certifikati so vrednostni papirji, ki ravno tu začenjajo delovati.

Zertifate-Finder

RAIFFEISEN CENTROBANK AG – NAJBOLJŠI PONUDNIK CERTIFIKATOV V AVSTRIJI

Raiffeisen Centrobank AG je od konca leta 2001 del Raiffeisnovega koncerna. Kot vodilna investicijska banka pokriva celotni spekter uslug in produktov okoli delnic, derivatov in transakcij lastnega kapitala. Ekipa Strukturirani produkti se odlikuje z dolgoletnim pionirskim delom in velja kot vodilna pri inovacijah na svojem področju. Z okoli 6.000 naložbenimi certifikati je RCB sinonim za najbolj zanimive in najbolj obširne produktne palete s fokusom na transparentnost in jasnost produktov. Delo ekipe Strukturirani produkti so v preteklih letih velikokrat odlikovali. Poleg mednarodnih nagrad je bila RCB od leta 2007 neprekinjeno izbrana kot najboljši ponudnik certifikatov v Avstriji.

 

PRAVNA OPOZORILA

Pri tem gre za reklamo, ki ne predstavlja naložbenega svetovanja, ponudbe, niti ne priporočila ali vabila za ponudbo. Nameravate kupiti produkt, ki ni preprost in je lahko tudi težko razumljiv. Priporočamo, da preberete prospekt, preden se odločite za naložbo. Soglasje prospekta pristojnega nadzornega urada (FMA) ne morete razumeti kot odobravanje finančnega inštrumenta. Investitor ima pri kupu finančnega inštrumenta rizik bonitete Raiffeisnove Centrobank AG (RCB). Certifikat je podvržen posebnim predpisom, ki lahko neugodno vplivajo pri že verjetnem izpadu RCB (npr. zmanjšanje nominalne vrednosti) – glej http://www.rcb.at/basag.