Abschied
©gzorgz - stock.adobe.com
UPRAVLJAJTE ZAHTEVE ODPRAVNIN VAŠIH SODELAVCEV

Posojilnica Bank nudi ustrezne rešitve, da lahko optimalno upravljate zahteve odpravnine za odpravnino staro in novo.

REŠITVE ZA STAROSTNO OSKRBO ZA ODPRAVNINO NOVO & STARO

"Odpravnina novo" prinaša za vas kot podjetnika bistvene prednosti: tako odpade obveza, da morate skrbeti za plačila odpravnine vaših sodelavcev. Za zahteve iz "odpravnine staro" nudi Posojilnica Bank prav tako primerne rešitve.

OBŠIRNO

Nudimo vam obširne rešitve tako pri odpravnini novo kot tudi pri odpravnini staro.

OSEBNO

Radi vam svetujemo, ko gre za starostno oskrbo vaših sodelavcev in za vašo lastno oskrbo.

ODLIKOVANO

Z družbo Valida Plus AG imamo močnega partnerja, ki je bil že večkrat odlikovan.

Abfertigung alt
©goodluz - stock.adobe.com

REŠITVE ZA STAROSTNO OSKRBO ZA ODPRAVNINO STARO

Imate še sodelavce z zahtevami odpravnine iz starega sistema in bi radi te zahteve optimalno upravljali?

Plačilo odpravnine po starem sistemu obstaja za vaše sodelavce, ki imajo neprestano delovno razmerje od 1. 1. 2003 in so z zahtevo po odpravnini ostale v starem sistemu, če pri njihovem izstopu iz podjetja ni bil d nobenega vzroka, ki bi ogrožal zahteve. 

Za zahteve iz odpravnine staro obstajata za oskrbo dve varianti: zavarovanje kritja vračil in zavarovanje zunanje delovne sile.

Abfertigung neu
©contrastwerkstatt - stock.adobe.com

REŠITVE STAROSTNE OSKRBE ZA ODPRAVNINO NOVO

Radi bi optimalno upravljali zahteve iz odpravnine novo in poskrbeli tudi za svojo pokojnino? 

 

Z »odpravnino novo« nimajo le vsi avstrijski delojemalci, temveč tudi vi kot podjetnik pravico do odpravnine. 

Z družbo Valida Plus AG ima Posojilnica Bank močnega partnerja, ki je bil že večkrat nagrajen za svoje razmerje glede na cene-usluge. 

VALIDA PLUS – DOBRA TRAJNOSTNOST

Družba Valida Vorsorgekasse je druga največja obrtna zavarovalnica v Avstriji. S prodajno mrežo lastnikov nudi obrtno oskrbo sodelavcev in samostojnih podjetnikov (»odpravnina novo«).

Posebno težišče je v trajnostni naložbi: 100 % premoženja naložijo v trajnostne razrede premoženja.

  • Nadpovprečni performans pri naložbi
  • Ni pristojbin za depoje
  • Ni stroškov za vodenje bančnega računa
  • Enotni stroški upravljanja za vse stranke: 1,5 % tekočih prispevkov
  • All-Inclusive pri stroških upravljanja premoženja: 0,7 % na leto

POKOJNINSKA ZAVAROVALNICA IN ZAVAROVALNICA ZA OSKRBO: RAZLIKE

PODROBNOSTI O ODPRAVNINI NOVO

 

Za koga velja starostna oskrba sodelavcev?

Oskrba sodelavcev (»odpravnina novo«) veja za privatno-pravna delovna razmerja z zaposlitvijo po 31. decembru 2002.

 

Kdo plača koliko?

Kot delodajalec plačate 1,53% vsote bruto-plače – vključno z denarjem za dopust in božič – v oskrbo sodelavcev. Plačilo prispevkov se začne po drugem mesecu in poteka do konca delovnega razmerja.

 

Kdo določa, katero obratno zavarovalnico za oskrbo ste izbrali? 

V obratih z obratnim svetom izberete kot delodajalec skupaj z obratnim svetom zavarovalnico. V podjetju brez obratnega sveta določite vi kot delodajalec zavarovalnico in informirate sodelavce. Če najmanj tretjina sodelavcev vloži pisno pritožbo proti izbrani zavarovalnici, jim morate predložiti nov predlog. 

 

Kdo upravlja »odpravnino novo«? 

Obrtne zavarovalnice upravljajo in nalagajo kapital. Za zagotavljanje pravne varnosti plačujete vi kot podjetnik prispevke za pristojno zdravstveno zavarovalnico, ki potem prispevek posreduje ustrezni obrtni zavarovalnici za oskrbo.

 

Ali je kapital odpravnine varno naložen?

Zavarovalnica za oskrbo je zakonsko obvezana, da daje na vaše vplačane prispevke garancijo kapitala. Obstajajo strogi predpisi za naložbe in točen sistem pregledovanja in preverjanja, da lahko zagotavljajo čim višjo mero varnosti. Tako smejo na primer največ 40 % vaših prispevkov delodajalca naložiti v delnice. 

 

Kako visoki so stroški zavarovalnice oskrbe?

Dovoljeno je do 3,5 % tekočih prispevkov za plačilo premij in na leto en odstotek naloženega kapitala za upravo. Družba Valida Plus AG zaračuna samo 1,5 % prispevkov odpravnine. Družba Valida Plus AG zaračuna na leto pristojbino za upravljanje premoženja v višini 0,7% naloženega kapitala. Ta odstotkovni delež krije vse tozadevne stroške in plačila.