Poso strateski skladi

Profitirajte od zelo široke in uravnotežene izbire tržišč z vrednostnimi papirji – iz različnih držav, panog, obveznic in delnic.

OBŠIRNO ZNANJE

Da lahko investirate na celotnem svetu, morate imeti veliko strokovnega znanja in biti dobro informirani o gospodarskem in političnem dogajanju – tako kot naši menedžerji za sklade. Ti investirajo vaš kapital z največjo skrbnostjo.

VSAK ČAS NA VOLJO

Pri skladih ni vezave. Idealno obdržite svoj strateški sklad, dokler traja investicija, kakor ste sami načrtovali. Če pa potrebujete predčasno kapital, imate vsak čas možnost, da vrnete svoje deleže skladov za aktualni tečaj sklada.

INDIVIDUALNA REŠITEV SKLADA

S strateškim skladom POSO si ustvarjate – odvisno od vaše namere za rizik – svojo individualno rešitev sklada. Od varnih rešitev in s tem povezanimi mogočimi izgubami kapitala.

NAŠI STRATEŠKI SKLAD NA EN POGLED

Strateški sklad vam nudi najrazličnejše možnosti, da naložite svoj denar – čisto pa svojih individualnih željah so na ponudbo naslednji skladi:

  • Raiffeisnov sklad-varnost
  • Raiffeisnov sklad-donos
  • Raiffeisnov sklad-rast
  • Raiffeisnove-aktivne-delnice
  • Raiffeisnova-trajnost-solidno
  • Raiffeisnova-trajnost-miks
  • Raiffeisnova-trajnost-rast

Pri skupnem svetovanju preračunamo vaš osebni naložbeni horizont. Vaši cilji in želje ter pripravljenost za rizik preračunajo in tako povežejo z ustreznimi možnostmi naložbe. Dogovorite se takoj za neobvezno svetovanje v vaši Posojilnici-Bank.

NASVET

Svojo naložbo postavite vedno na nekaj osnov. Poskrbite za starostno oskrbo poleg skladov tudi z varnimi naložbami, kot je na primer hranilna knjižica. Tako nikoli nimate možnosti, da morate svoj sklad predhodno prodati v neugodnem trenutku, temveč lahko vedno svobodno odločate.

 

Opozorila:
Naložbe v sklade so povezane z višjim rizikom, tja do izgube kapitala.
Naložbena strategija skladov Raiffeisenfonds-varnost, Raiffeisenfonds-rast, Raiffeisenfonds-donos in Raiffeisen-Active-delnice je pretežno investirati v druge investicijske sklade. Določila skladov je odobrila ustanova Nadzor finančnega trga. Sklad Raiffeisenfonds-varnost lahko investira več kot 35 % premoženja sklada v vrednostne papirje/instrumente denarnega trga naslednjih emitentov:  Nemčija, Francija, Italija, Švica, Združene države Amerike, Kanada, Avstralija, Japonska, Avstrija, Belgija, Finska, Nizozemska, Švedska, Španija, Velika Britanija. Sklad Raiffeisenfonds-rast in sklad Raiffeisenfonds-donos lahko investirata več kot 35 % premoženja sklada v vrednostne papirje/instrumente denarnega trga naslednjih emitentov: Nemčija, Francija, Italija, Velika Britanija, Švica, Združene države Amerike, Kanada, Avstralija, Japonska, Avstrija, Belgija, Finska, Nizozemska, Švedska, Španija. V okviru strateške naložbe skladov Raiffeisenfonds-varnost, Raiffeisenfonds-rast, Raiffeisenfonds-donos in sklada Raiffeisen-Active-delnice je mogoče pretežno (vezano na s tem povezanim rizikom) investirati v derivate. Sklad Raiffeisen-Active-delnice ima višjo volatilnost, to pomeni, da so vrednosti deležev tudi v krajših časovnih obdobjih izpostavljene velikim nihanjem navzgor in navzdol, pri čemer ni mogoče izključiti izgube kapitala.
To je sporočilo marketinga družbe Raiffeisen Kapitalanlage GmbH.