Drage sodelavke in sodelavci! Dragi člani in drage stranke Posojilnice Bank!


wieserMi vsi v Posojilnici Bank, naša cela družba, naši sosedi, cela Evropa in ves
svet se nahajamo v izrednih razmerah. Sedaj moramo vsi in prav vsi prispevati vse, kar je v naših močeh, da se epidemija čimprej ustavi in zajezi in da je ogroženih čim manj življenj.

Ukrepe vlade in lokalnih oblasti moramo dosledno spoštovati. Kljub izrednim razmeram pa mora življenje iti naprej in mora družba delovati na vseh tistih področjih, kjer je to nujno potrebno. Sem sodi tudi omejeno delovanje bančništva, saj je to za reševanje nujnih potreb državljanov, podjetij in gospodarstva vsekakor potrebno.

Poslovodstvo Posojilnice Bank je v stalnem stiku z upravnim, nadzornim odborom in obratnim svetom sprejelo ukrepe in mere, ki omogočajo, sicer omejeno, toda še vedno zadostno delovanje naše Posojilnice Bank. Vse poslovalnice delujejo in rešujejo tekoče probleme. Še posebej je naša pozornost usmerjena k najšibkejšim in tistim, ki mogoče nastale situacije še ne razumejo v celoti. Na tem mestu apeliram tudi na naše stranke, da v sodelovanju s tistimi sodelavkami in sodelavci, ki skrbijo, da poslovalnice delujejo, razumejo
nastalo situacijo.

Kljub težki situaciji, moramo pogled usmeriti naprej,biti pozitivni, spodbujati ljudi v naši okolici in se zavedati, da bo tudi te krize prej ali slej konec!

Vsem sodelavkam in sodelavcem se v imenu upravnega odbora Posojilnice Bank zahvaljujem za skrbno delo in vas prosim, da le-to nadaljujete tudi v naslednjih dnevih in tednih.

SKUPAJ BOMO PREMOSTILI TUDI TA ČAS!

DI Felix Wieser predsednik Upravnega odbora