ODPOVED IZREDNEGA OBČNEGA ZBORA

Ministrstvo za socialne zadeve je kot ukrep za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom (COVID-19) z odlokom dne 10.03.2020 odredilo uradno prepoved prireditev, pri katerih je navzočih več kot 500 oseb (izven zaprtih prostorov ali na prostem) ali več kot 100 oseb v zaprtem prostoru.

Iz tega razloga moramo IZREDNI OBČNI ZBOR, sklican za sredo, dne  25.03.2020, s pričetkom ob 18:30 uri v Lakeside Science & Technology Park »Lakeside Spitz«, Lakeside B 11 (dvorana Leibniz & Lovelace) žal

ODPOVEDATI.

 

Novo vabilo k izrednem občnem zboru bo objavljeno po ukinitvi navedenih omejitev upravnih organov.