Zavarovanje za lastni dom

Eigenheimversicherung

Moje zavarovanje za dom: obširno zavarovanje za vašo eno- ali dvodružinsko hišo. Nasvet: varovati podnebje in dobiti 3 mesece brezplačno zavarovanje!!

 

Vaše prednosti na en pogled

 • Ni nobenih tveganj zaradi prenizkega zavarovanja pri pravilnem izračunu površine*
 • Škode se nadomestijo za nominalno vrednost, ne po manjši vrednosti**
 • Po lastni izbiri odbitna franšiza v višini EUR 130,- mogoča varčevanje pri premiji
 • Osnovna pomoč v primeru katastrofe do EUR 10.000,- pri škodah kot so snežni plazovi, visoka voda, poplava, zemeljski plaz, zastoj in potres
 • Individualna prilagoditev mogoča s sklenitvijo dodatnih gradbenih kamnov
 • Varstvo surove gradnje brez premije vklj. z zavarovanjem gradbenega mojstra

* Kolikor ni individualne potrebe po zavarovanju.
** Izključno obvezno škodno zavarovanje.

Z zavarovanjem doma ste zavarovani pri naslednjih nevarnostih:

 • požar
 • vihar
 • vodovodna voda
 • obvezno zavarovanje poslopja in zemljišča (vklj. zavarovanje gradbenega mojstra)
 • številne dodatne usluge

Pri tem se ne nadomestijo le škode na hiši sami, temveč tudi take na stranskih poslopjih (do 35m2 brez premij zavarovanih), pri ograjah, terasah, drevesih, živih mejah, dovodih in odvodih, antenskih in solarnih napravah, bazenih in veliko več.

 

Še bolje biti zavarovan.

Plus pri zavarovanju lahko imate še, če se odločite za nadaljnja dva pomembna gradbena kamna:

 • S takojšnjo pomočjo za rokodelce pri škodah, okvarah ali napakah v lastnem domu organiziramo 24 ur na dan rokodelca in izplačamo finančno podporo.
 • Pri izbiri gradbenega kamna "velika malomarnost" se izplača zavarovanje na področjih požar, vihar in vodovodna voda do 100 odstotkov zavarovalnine.


S številnimi dodatnimi gradbenimi kamni lahko svoj dom zavarujete po svojih potrebah. Primer: osnovna pomoč pri katastrofah se lahko po potrebi razširi do 50 odstotkov najvišje vsote jamčenja (največ EUR 50.000,-), prav tako lahko sklenete zavarovanje proti kraji kolesa ali pa zavarovanje za konje.

Stanovanjsko zavarovanje nudi dodatno zavarovanje za vsebino stanovanja.

 

Od vsega začetka

Z zavarovanjem suhe gradnje zavarujete svoj dom v teku gradbene faze do 24 mesecev brez premij in to za vse rizike, kot na primer pri požaru, streli, toči, ter glede na gradbeni napredek tudi pri vodovodni vodi in viharju. Vključena so tudi hišno in zemljiško obvezno zavarovanje ter zavarovanje gradbenega mojstra (gradbeni stroški do EUR 300.000,-). Po koncu faze surove gradnje se pogodba spremeni v „zavarovanje lastnega doma“. Od tega trenutka pa imate popolno zavarovanje.

 

Varovati podnebje in varčevati

Kdor do 31. 12. 2019 na novo sklene Raiffeisnovo zavarovanje doma ali stanovanja, v okviru naše pobude za varstvo podnebja tri mesece ne plača premije, če vgradite v hiši solarno napravo, toplotno črpalko, fotovoltaičo napravo ali pa kontrolirano prezračevanje stanovanja (prezračevalno napravo). Kot dokazilo zadostujejo računi.

 

Smo vzbudili vaše zanimanje? Vaš svetovalec v Posojilnici Bank vas rad podrobno informira!

 

Kontaktirajte svetovalca