Življenje je sklad-no

365 dni v letu – z rešitvami za starostno oskrbo Posojilnice Bank.

Das Leben ist fondtastisch

Vaše življenje je edinstveno - ravno zato naj bi pravočasno poskrbeli za svoje zavarovanje in starostno oskrbo. Za to vam Posojilnica Bank nudi najrazličnejše rešitve za starostno oskrbo po meri in usklajeno na vaše individualne potrebe in finančne možnosti.

Živimo vedno dlje. In v pokoju smo vedno bolj aktivni. Toda kakor se velikokrat zgodi v življenju, če bi radi kaj oblikovali aktivno, pa za to potrebujemo dovolj denarja. Državna pokojnina bo za to tudi v prihodnje zagotavljala osnovo, toda pričakuje nas - kot že danes – bolj ali manj velika »pokojninska vrzel«. To pomeni, da bo naša pokojnina kar znatno nižja, kot so bili naši zadnji prihodki. To pa spet pomeni, da morajo številni ljudje poskrbeti za starost iz enega vzroka:V pokoju potrebujejo dodatne prihodke, že samo zaradi tega, da lahko ohranijo navajen življenjski standard.

Te možnosti skladov za starostno oskrbo nudi Posojilnica Bank:

Življenjsko zavarovanje - klasik med modeli za starostno oskrbo.

Klasično življenjsko zavarovanje šteje še vedno k najbolj priljubljenim oblikam privatne oskrbe. Da lahko aktivno oblikujemo življenje, če imamo končno čas za to, je eden izmed najpomembnejših argumentov za privatno starostno oskrbo.

Vaše prednosti:

 • 100 odstotkov varnosti: Stroge zakonske smernice skrbijo za to, da je vaš stalno privarčevan denar varno naložen in so lahko izpolnjene vse garancije.
   
 • "Garancija denar nazaj": Imate garancijo na vplačane hranilne premije* tudi če potrebujete kapital predčasno. To pomeni, da lahko opravljate dvige brez odbitkov.
   
 • Možnosti donosa z udeležbo pri dobičku: Raiffeisnova zavarovalnica letno določa obrestno mero, s katero se obrestuje vaš kapital. Enkrat odobreni dobički so zagotovljeni.
   
 • Varnost rizika: Med fazo varčevanja je mogoče hkratno zavarovanje rizika za primer smeri, težke bolezni ali če ne morete izvajati poklica.
   
 • Fleksibilnost v vseh smereh: Kot življenjsko-spremljevalni produkt se "Moja Raiffeisnova pokojnina/Meine Raiffeisen Pension" odlično prilagaja spremenjeni življenjski situaciji, tako pri varčevanju kot tudi pri izplačevanju (prilagoditve premij, dodatna plačila, prekinitve premij, izplačila brez odbitkov, …)
   
 • Lahko izbirate: Ali želite pri koncu pogodbe izplačilo kot pokojnino, zagotovljeno vse življenje, ali pa želite enkratno izplačilo kapitala, o tem odločate šele kratko pred tem trenutkom. Višina enkratnega izplačila kapitala je zagotovljena od začetka. Z vključitvijo »pokojninske garancije« si lahko že danes zagotovite osnove izračuna in tako tudi višino vaše pokojnine.

*) Hranilna premija: Bruto premija minus zavarovalniški davek minus premija rizika za morebitna dodatna zavarovanja, ni odbitka stroškov

Življenjsko zavarovanje vezano na sklade - starostna oskrba s skladi

Kdo želi danes uspešno poskrbeti za starost, mora svoj denar spraviti pretok. Najbolje je z zavarovanjem življenjskega zavarovanja – kombinirano z dinamiko sklada. Z Mojim Raiffeisnovim zavarovanjem s skladi/Meine Raiffeisen FondsPension lahko v pokoju uživate vse življenje in koristite možnosti dobička investicijskega sklada.
 
Vaše prednosti na en pogled:

 • Doživljenjska pokojnina z zavarovanjem za družinske člane
 • Donosi kapitala so oproščeni plačila davka
 • Fleksibilnost pri vplačilih, izplačilih in dodatnih gradbenih kamnih
 • Transparentni in ugodni stroški
 • Višje možnosti donosa in fleksibilna naložba
 • Transparentni, dokazljivi razvoj vrednosti
 • Pokojninska garancija Plus: tablica umrljivosti, izračunane obresti ter 10 % zavarovanje v primeru smrti pri vplačanih premijah glavnega zavarovanja izklj. zavarovalniški davek

Skladi - v vaš denar prinašajo gibanje

V časih nizkih obresti grozi, da vaš denar miruje – vsaj v klasičnih varčevalnih oblikah. S skladi je vaš denar stalno v gibanju!

Vaše možnosti pri varčevanju s skladi:

 • Individualno vplačilo: Pri varčevanju s skladi lahko z mesečnimi prispevki  že od 50 evrov naprej – investirate v sklad. Koliko želite mesečno vplačevati, je vaša odločitev. Prilagodite svoja vplačila vsak čas tako, kakor bi želeli. Lahko jih povišate, znižate ali tudi prekinete, če je potrebno. Tudi dodatno enkratno vplačilo je vsak čas mogoče.
   
 • Individualno izplačilo: Hkrati ostajate finančno fleksibilni, če kratkoročno potrebujete privarčevan kapital ali dele od tega, kajti izplačila lahko vzamete vsak čas v poljubni višini – ali pa posegate popolnoma na vaš obstoječi kapital. (Pri izredni situaciji na trgu kapitala se lahko prekine vrnitev deležev.) Odvisno od vsakokratnih danosti na trgu ne morejo biti izključene izgube kapitala.
   
 • "Vedno primerni sklad": Če se v teku časa spremenita vaša življenjska situacija ali vaša pripravljenost za rizik, lahko vsak čas premislite o svoji strategiji naložb in menjate v drugi sklad, ki bolje ustreza vašim potrebam.
   
 • Izstop vsak čas mogoč: Izstop iz sklada je mogoč vsak čas, pri čemer je priporočljivo, da počakate na dobro fazo na borzi, ker se deleži sklada vrnejo za aktualni tečaj skladov. V nenavadnih situacijah na trgu kapitala pa je mogoče zavlačevanje.

 

To je marketinško sporočilo družbe Raiffeisen Kapitalanlage GmbH: Naložbe v sklade so povezane z večjim rizikom, tja do izgube kapitala. Objavljeni prospekti ter informacijski dokumenti za stranke (bistvene informacije za naložnike) skladov družbe Raiffeisen Kapitalanlage GmbH so na voljo na spletni strani www.rcm.at v nemškem jeziku (pri nekaterih skladih so dodatno informacijski dokumenti za stranke tudi v angleškem jeziku). Napisano: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH, 1190 Wien, Mooslackengasse 12. Stanje: januar 2018

 

Kontaktirajte svetovalca