Najbolje pripravljeni za pogovor o financiranju

Najbolje pripravljeni za pogovor o financiranju

Kaj bi rad vaš svetovalec vedel od vas? Katero gradivo potrebujete? Kako lahko pozitivno vplivate na svojo boniteto?

Potrebujete financiranje, da bi uresničili določen projekt, na primer nakup nepremičnine? V osebnem pogovoru  vam bo vaš svetovalec pokazal variante financiranja, ki ustrezajo vašemu projektu. Da lahko ta pogovor poteka čim bolj učinkovito, je dobro, da že vnaprej veste, katero gradivo oz. katere informacije potrebuje Vaša Posojilnica Bank.
 

Gradivo

Praviloma potrebujete plačilni list preteklih treh mesecev oziroma podobno dokazilo o prihodkih. Poleg tega sestavite vse gradivo, vezano na osebo: na primer podatke o družinskem stanju oziroma številu otrok. Priporočamo tudi gospodinjski proračun (seznam vaših prihodkov in izdatkov) ter premoženjsko bilanco (primerjava premoženja in bremenitev). Imate zavarovanje, ki ga lahko uporabite za financiranje kot zavarovanje ob primeru smrti? Potem prinesite s seboj ustrezno polico.

Seveda potrebujete tudi informacije o objektu nakupa. Če kupujete nepremičnino, potrebujete predvsem izpisek iz zemljiške knjige. Prinesite na pogovor o financiranju s seboj tudi gradbene načrte, gradbena dovoljena ter dokazila o stanju objekta (račune o sanaciji, izvedensko mnenje o cenitvi, …).

Boniteta

Gospodinjski proračun in premoženjske bilanca sta tudi vključena pri ocenjevanju vaše kreditne sposobnosti (boniteta). Poleg tega je pomembno vprašanje, ali se odločate za kredit kot kreditojemalec sami ali sklenete kredit skupno. Če opravlja poklic tudi vaš partner/vaša partnerica in prideta kot kreditojemalec oba v poštev, potem se poviša vaša kreditna sposobnost. 

Na koncu igra vlogo vprašanje o varščinah in lastnih sredstvih. Lastna sredstva so neobhodno potrebna, posebej pri večjih financiranjih, kot na primer če gre za nakup nepremičnine. Zlato pravilo pri tem  je, da naj bi pri nakupu nepremičnine imeli 20 do 30 odstotkov lastnih sredstev. Naredite seznam, kaj lahko vključite kot lastna sredstva: to niso samo gotovina, hranilne vloge, stanovanjsko varčevanje ali vrednostni papirji, temveč je to lahko tudi finančna pomoč sorodnikov oziroma predvideni izkupiček iz prodaje vašega doslejšnjega stanovanja ali vaše doslejšnje hiše. 

 

Imate že vse potrebo gradivo? Kontaktirajte zdaj svetovalca Posojilnice Bank in dogovorite se za termin za posvetovanje, pri čemer se boste lahko točno dogovorili o vseh bistvenih zadevah. 

 

Kontaktirajte svetovalca