Vaš seznam za financiranje

Diese Unterlagen benötigen Sie für Ihr Finanzierungsgespräch bei der Posojilnica Bank.

 

Na vaši poti, da si uresničite svoje sanje, vas radi podpiramo. Tukaj boste izvedeli, katero gradivo je nujno potrebno za financiranje in kako se lahko najbolje pripravite na pogovor o financiranju.

 

To gradivo nujno prinesite s seboj

 • Izpolnjene informacije o vas
 • Kopija veljavne osebne izkaznice/potnega lista
 • Dokazilo o dohodkih zadnjih treh mesecev
 • Izvlečki bančnega računa (promet) zadnjih šestih mesecev
 • Gospodinjski proračun o mesečnih izdatkih in obstoječih obveznosti
 • Potrdilo o drugih dohodkih (npr. najemniške pogodbe idr.)

Za kaj potrebujete financiranje?

 • Razčlenitev potrebnih del, gradbenega načrta oz. investicije
 • Kupna pogodba oz. predpogodba
 • Gradbeno dovoljenje oz. dovoljenje za uporabo
 • Načrt za predložitev
 • Potrdilo o namembi
 • Predračuni stroškov za dela ali ponudbe
 • Načrt financiranja (kredit: lastna sredstva)
 • Potrdilo o lastnih sredstvih
 • Dokumentacija gradnje oz. projekta
 • Izvleček iz zemljiške knjige (kolikor je mogoče)
 • Dokazilo o energijski porabi (kolikor je mogoče)

Za kup lastnega stanovanja potrebujete tudi:

 • Načrt stanovanja
 • Izvedensko mnenje o vrednosti uporabe
 • Račun obratovalnih stroškov ali predračun hišne uprave

Katere garancije še lahko nudite?

 • Izvleček iz zemljiške knjige
 • Gradbeno potrdilo oz. potrdilo o uporabi
 • Potrdilo o namembi
 • Kopija zavarovalniške protipožarne police
 • Kopija življenjskega oz. rizičnega zavarovanja
 • Trenutna vrednost pri ukinitvi življenjskega zavarovanja
 • Kupne pogodbe (osnutek, predpogodba ...)
 • Potrdilo o lastnini/potrdilo o lastništvu
 • Izvleček iz katastra/izvleček iz katastrske mape
 • Ocena nepremičnine izvedenca, ki ustreza banki
 • Fotografije

 

Naložite seznam za financiranje


Imate še vprašanja o posameznih točkah ali o mogočih podporah? Vaš svetovalec vas rad informira v podrobnosti! Dogovorite se za termin!

Kontaktirajte svetovalca