Stanovanjsko pospeševanje novo

Die Kärntner Förderung wurde adaptiert. Wir zeigen Ihnen, was gefördert wird.

Koroško subvencijo so adaptirali. Pokazali vam bomo, kaj pospešujejo.

 

Od začetka leta velja novo stanovanjsko pospeševanje za vse novogradnje na Koroškem. Vzrok za to je kompleksnost stare subvencijske strukture. Nova subvencijska struktura je bolj preprosta in transparentne in tako naj še bolj spodbuja h gradnji.

Manj formalnosti - več denarja
Prvi korak so naredili že leta 2017. Meja višine prihodkov za gospodinjstvo z dvema osebama znaša trenutno neto 55.000 evrov. Dodatno so omilili zahteve glede energije in znižali obresti: te zdaj znašajo največ 1,5 odstotka. Odslej odpadejo tudi veliki koraki pri najemnini. Kdor se odpove fosilnim kurivom, že dobi osnovno pospeševanje. Dodatni denar dobijo tisti, ki gradijo brez barier ali pa gradijo lastno hišo v strukturno slabem, podeželskem prostoru. Tudi mlade družine prejmejo dodatnih 10.000 evrov. Manj formalnosti olajša poleg tega dostop od stanovanjskega varčevanja.

To se spremeni na številnih področjih:

 

Nova gradnja

Dodelijo osnovno pospeševanje v odvisnosti subvencionirane koristne površine, v obliki subvencioniranih kreditov in dodatkov pri obrokih. Dodatno obstaja katalog bonusnih zneskov, ki privedejo do povišanja pospeševanja. Za graditelje hiš obstaja alternativno bonus v obliki direktne denarne pomoči.

Saniranje

Težišče je obširno energetsko saniranje poslopij. Tukaj veljajo vsaj trije sanacijski ukrepi, po izbiri trije termični ukrepi ali dva termična ukrepa kombinirano z obnovo kurilnega sistema. Uporaba obnovljivega izolacijskega materiala posebej pospešijo. Da olajšajo uresničitev sanacijskih ukrepov, pospešujejo tudi spremstvo sanacije s strokovnjakom za saniranje. Brezplačno pospeševano svetovanje o energiji na kraju samem pokaže raznolike možnosti, kako je mogoče prihraniti energijo in stroške. Pri pospeševanju obstaja izbira med direktivno denarno pomočjo in pospeševalnimi krediti.

Stanovanje brez barier
Ukrepe za višje bivalno udobje ali pa za bivanje v starosti, kot na primer pregradnja sanitarnih naprav, pospešujejo posebej.


Informacij

Načrtujete lastno hišo? Potem se dogovorite za termin v Posojilnici Bank. Naši svetovalci vam radi pokažejo vse podrobnosti o novem stanovanjskem pospeševanju.

 

Kontaktirajte svetovalca