Tako preprosto je varčevanje

 Sparen mit der Posojilnica Bank

S stanovanjskim varčevanjem si samo v šestih letih lahko zgradite premoženje za kasneje. Kajti stanovanjsko varčevanje nudi stabilni donos, in to zelo varno.


Pri tem lahko izbirate med dvema različnima variantama vplačevanja - ustrezno vašemu načinu varčevanja.

Na teh prednostih lahko gradite:

 • atraktivne stanovanjske obresti
  Temelj za vaše stanovitno večanje premoženja je obrestovanje. Dobite 1,75 % stanovanjskih obresti fiksno za eno celotno leto, potem profitirate od obrestovanja vašega dobroimetja pri stanovanjskem varčevanju, ki se usmerja po trgu,.
 • državna stanovanjska premija
  Za vaša vplačila do višine 1200 evrov na leto dobite državno premijo. Ta lahko znaša v letu 2017 do 18 evrov. Stanovanjsko premijo dobite dodatno k stanovanjskim obrestim.
 • Individualno varčevanje
  Odločate sami, kako želite večati svoje premoženje, in plačujete ali mesečno, četrtletno, polletno ali letno ali pa celotno vsoto naenkrat. Za vsako osebo se lahko dogovorite za znesek v višini 8.400 evrov.
 • Vaša posojilna pravica
  S financiranjem s stanovanjskim varčevanjem lahko ustvarjate vrednosti, ki imajo  obstoj tudi v prihodnje. Kot varčevalec imate pravico do ugodnejšega stanovanjskega financiranja in si tako lahko ugodno in varno izpolnite želje glede na stanovanje.

 

Informirajte se takoj v Posojilnici Bank.

 

Kontaktirajte svetovalca

 

 

* Obrestovanje vaše stanovanjske pogodbe: Pri varčevalni tarifi dobite obresti v višini 1,75 % na leto ob koncu naslednjega meseca za eno leto od začetka veljave pogodbe (obdobje fiksnih obresti). Nato se obrestna mera do konca naslednjega koledarskega meseca izračuna vedno za eno koledarsko leto s pomočjo 12-mesečnega EURIBOR-ja, znaša pa najmanj 0,2 % na leto in največ 4 % na leto. V letu 2017 znaša državna premija 1,5 % vplačila (vplačilo na osebo največ 1200 evrov).

Primer izračuna in efektivna letna obrestna mera: Začetek pogodbe: 1. januar. Prvo vplačilo: začetek meseca januarja. Pri izračunu spodaj navedenih efektivnih letnih obrestnih mer smo vzeli za čas po obdobju fiksne obrestne mere 0,2 % na leto oziroma 4 %, po letu od začetka veljave pogodbe naslednjih koledarskih let najmanjšo državno premijo 1,5 % oziroma največjo državno premijo 4 %. Stroški za vodenje bančnega računa (trenutno 6,09 evra za vsako koledarsko leto) pri izračunu niso upoštevani. V koledarskem letu od začetka veljave pogodbe se ne zaračunajo stroški za vodenje bančnega računa. Pri vplačilu 100 evrov mesečno in pri dobi veljavnosti pogodbe za 6 let je efektivna letna obrestna mera z davkom na kapitalni donos najmanj 0,6 % in največ 4,9 %. 

Stanje: 01.01.2017