Prava mešanica

Geldanlage: Der Mix macht's

Pri denarni naložbi razdelitev na različne naložbene razrede poskrbi za izravnano mešanico med varnostjo, donosom in likvidnostjo.

Danes obstajajo številne možnosti za naložbo denarja. Kot vlagatelji lahko kar kmalu izgubimo pregled. Kaj naj upoštevate pri izbiri naložbenih produktov?  


Izračunajte vsoto

Sprva je pomembno vedeti, kolikšno vsoto lahko uporabimo mesečno za denarno naložbo. Izračunajte svoje razpoložljive mesečne prihodke, s tem da primerjate prihodke in izdatke.


Varna osnova

Svojo denarno naložbo naj bi postavili na varne temelje. Za to so najprimernejši varčevalni produkti, kot na primer stanovanjsko varčevanje, spletno varčevanje in hranilna knjižica.


Varnost in donos

Če želite višje donose, morate računati tudi z večjim rizikom. Čim dlje naložite svoj denar in čim širše razdelite svojo naložbo, tem prej lahko izravnavate nihanja pri razvoju vrednosti.


Pravilna razdelitev

Takoj ko ste si na jasnem glede na pričakovan donos in mogoč naložbeni horizont, lahko odločate, kako lahko svoj kapital razdelite na varne in bolj donosne naložbe. Tu imate na voljo različne naložbene razrede. K temu prištevamo med drugim hranilno knjižico, obveznice, delnice, sklade, zlato. Cilj te razdelitve (Asset Allocation) je, da investirate čim bolj usmerjeno na donos in hkrati izravnavate največja nihanja in tako bo rizik mogočih izgub čim manjši. 

Razdelitev pa naj na vsak način izberete tako, da lahko manjše in srednjevelike nakupe plačujete iz tistega dela portfelja, ki je razpoložljiv kratkoročno.


Obstajajo številne poti, da pomešate različne naložbene razrede. Dogovorite se s svojim svetovalcem, katera strategija je za vas pravilna in kateri naložbeni produkti so primerni glede na vaše potrebe.

 

Kontaktirajte svetovalca