Nasveti ob začetku šole

Koliko žepnine je smiselno?

Artikel in Deutsch lesen

Taschengeld-Tipps für schlaue Kids

Otroci naj bi se že zgodaj naučili, kako se pravilno ravna z denarjem. Pri tem jim lahko pomaga žepnina. Starši pa naj bi upoštevali nekaj pravil.

Vaja dela mojstra. Zakaj ta pregovor ne bi bil primeren tudi za denarne zadeve? Naši najmlajši zbirajo prve izkušnje glede na ravnanje z denarjem prav z žepnino. S temi izkušnjami se otrok nauči, da upošteva finančni položaj družine.

Odprto se pogovarjajte s svojimi otroki o prihodkih in izdatkih v svojem gospodinjstvu in jih ustrezno starosti vključite v to. Pri žepnini se jasno dogovorite, katere naloge naj bodo krite s tem in za kaj starši plačujejo. Otrok naj lahko sam odloča, kaj želi narediti s svojo žepnino. Žepnine naj ne bi uporabili kot pohvalo ali kazen. 


Koliko žepnine?

Zakonskih pravic glede na žepnino ni in tudi glede na višino ni nobenih zavezujočih pravil. Višina žepnine je odvisna v prvi vrsti od vas samih in od vašega gospodinjskega proračuna. Na vsak način naj bi se s svojim naraščajem pogovorili o tem in v idealnem primeru naj bi prišli do skupne rešitve. Če je otrok star do deset let, priporočajo tedensko žepnino, od desetega leta starosti naprej pa mesečno izplačilo žepnine.


A je potreben reden dodatek?

Občasno lahko pride do situacije, da na koncu meseca otroku še preostane denar. Če pa vaš otrok redno sprašuje po dodatnem denarju, ker ne shaja s svojo žepnino, bi se morali z njim pogovoriti. Skupno razpravljajte o tem, koliko denarja je otrok porabil za kaj in katere naloge so potrebne.

Namesto da bi redno plačevali dodaten denar, je bolj smiselno, da si otrok žepnino poveča s tem, da pomaga v gospodinjstvu.


Je smiseln lasten račun?

S prvim bančnim računom treniramo ravnanje z denarjem. Ker je takšen račun narejen izključno na osnovi dobroimetja, naraščaj s tem ne more priti v minus. Za odprtje bančnega računa so potrebni privoljenje in podpis(i) staršev. Z računom brez bremenitev na osnovi dobroimetja se lahko otroci naučijo ravnanja z denarjem in kartico.

Podrobnejše informacije o ponudbah za otroke in mladino dobite pri vaši Posojilnici Bank.

 

Kontaktirajte svetovalca