Ker je to vaša prihodnost

Artikel in Deutsch lesen

Versicherung: Jetzt für die Zukunft vorsorgen

Pokojninska oskrba postaja vse pomembnejša. Zakaj? Ker s 65 leti še niste stari!

Naša življenjska doba je vedno daljša. In v pokoju smo vedno bolj aktivni. Da lahko prosti čas, po katerem smo tako dolgo hrepeneli, oblikujemo aktivno, za to bomo potrebovali dovolj denarja. Osnovo bo še naprej tvorila zakonska starostna pokojnina, toda vse nas – tudi že danes – čaka bolj ali manj velika pokojninska vrzel. To pomeni, da bo naša pokojnina dokaj nižja kot naši zadnji prihodki.

Ravno tu pa se začnejo rešitve Posojilnice Bank.

Moja Raiffeisnova pokojnina

Klasik med produkti za starostno oskrbo nudi varnost in fleksibilnost v vseh vaši življenjskih položajih.

Vaše prednosti:

 • Klasično pokojninsko zavarovanje z možnostjo izbire
  Ali želite ob koncu pogodbe izplačilo kot pokojnino, zagotovljeno vse življenje, ali kot enkratno izplačilo kapitala, o tem odločate šele tik pred tem trenutkom. Višina enkratnega izplačila kapitala je zagotovljena od začetka.
 • Varnost z odmero davka v klasičnem kritju  
  Stroge zakonske smernice skrbijo za to, da je vaš prihranjen denar tekoče odmerjen in lahko izpolnjuje vaše garancije.
 • NOVO "Garancija-povrnjen denar"
  Imate garancijo za vplačane hranilne premije* tudi v primeru predčasne potrebe kapitala. To pomeni, da lahko vzamete denar brez odbitkov. 
 • Donosne možnosti z udeležbo pri dobičku                                               Raiffeisnova zavarovalnica letno določa odstotkovno mero, s katero se obrestuje vaš kapital. Enkrat dodeljeni dobički so zagotovljeni.
 • Varnost pred rizikom
  Med varčevalno dobo je mogoče istočasno zavarovanje proti rizikom v primeru smrti, težke bolezni ali nezmožnosti izvajanja poklica.
 • NOVO: Fleksibilnost v vse smeri
  Kot spremljevalni produkt se perfektno prilagaja spreminjajočim se življenjskim položajem, tako pri varčevanju kakor tudi pri odvzemu (prilagajanje premij, dodatna plačila, prekinitev premij, odvzem brez odbitkov, …).

      *) Varčevalna premija: bruto-premija minus zavarovalniški davek minus premija rizika za morebitna dodatna zavarovanja, brez odbitka stroškov.

 

 

Moje zavarovanje v primeru smrti 

Z "Mojim zavarovanjem v primeru smrti“ lahko imate zagotovilo, da bo vaša družina dobro oskrbljena tudi v skrajnem primeru. Zavarovanje ob primeru smrti uporabljajo predvsem pri zavarovanju kredita pri financiranju nepremičnin. Skrbi za to, da se v primeru smrti zavarovanca poravna kredit in tako lahko svojci obdržijo stanovanje ali hišo.

A pravilna oskrba v primeru smrti zmore še več!

Dodatni kapital namreč, ki partnerju olajša to, da lahko sam financira življenjske stroške družine. Dodatni kapital – izplačan hitro – je velika pomoč v težavnem položaju.

Vaše prednosti:

 • Zagotovljeni kapital v primeru smrti
  Z zavarovanjem v primeru smrti Raiffeisnove zavarovalnice vaši sorodniki v primeru smrti prejmejo enkratno, zagotovljeno zavarovalniško vsoto. Ta vsota je lahko skozi leta enaka ali pa linearno padajoča (v primeru zavarovanja kredita).  
 • Opustitev premije ob primeru nezmožnosti izvajanja poklica
  V primeru nezmožnosti izvajanja poklica se naprej plačuje premija vašega zavarovanja v primeru smrti Raiffeisnove zavarovalnice in ohrani se celotni obseg uslug.
 • Ugodna premija
  Ker gre za čisto zavarovanje na rizik brez dodatnega večanja kapitala, je premija v primerjavi z drugimi oblikami življenjskega zavarovanja posebej ugodna.

 

Informirajte se sedaj!

Najbolje je, da se že danes dogovorite za svetovanje v vaši Posojilnici Bank! Vaš svetovalec bo z vami v osebnem pogovoru prerešetal vašo individualno potrebo za starostno oskrbo. Veselimo se vašega obiska.

 

Kontaktirajte svetovalca