Finančno znanje: Pomembni pojmi iz sveta posojil in kreditov

[A]-Beratung05-220x150px

Od odplačevanja do obresti: Za vas smo izbrali nekaj pojmov s področja financiranja – posojila in kredit.

Marsikaj je samoumevno, drugo pa morda ne tako jasno ali pa sploh nejasno: Informirajte se o vseh običajnih in morda manj običajnih pojmih s področja financiranja.

Odplačilni kredit

To je najpogostejša in najbolj običajna oblika financiranja Pri odplačilnem kreditu se kreditna vsota ne odplača naenkrat, temveč se odplačuje z mesečnimi kreditnimi obroki. Kreditni obrok je sestavljen iz obresti in kreditnega odplačevanja. Obresti se izračunajo vedno po odprtem kreditnem znesku. Ker se le-ta niža v teku dobe odplačevanja, postaja obrestna obremenitev med dobo odplačevanja vedno nižja, medtem ko se viša delež, ki se uporabi za odplačevanje kredita.

Efektivne obresti

Te ne upoštevajo le „normalnih“ obresti, temveč vračunajo na primer tudi nastale bančne stroške. Obstajajo dejanski stroški za uporabnika pri tako imenovanem rednem poteku kredita.

Zadolžnica

Pod tem pojmom razumemo pisno odobritev kredita s strani vaše banke.

Zaupnik

Pri financiranju nakupa nepremičnine dobi zaupnik pomembno vlogo. Kot zaupnik lahko nastopi odvetnik ali notar. Ta prejme kupno ceno in jo prenakaže pele potem prodajalcu, ko so vsi pogoji kupne pogodbe povsem jasno izpolnjeni.

Predčasno vračilo

Kredite s spremenljivo obrestno mero je mogoče vsak čas odplačati predčasno, ne da bi pri tem nastali posebni dodatni stroški. Drugačna je situacija pri dogovorih s fiksnimi obrestnimi merami ali pri kreditih s hipotekami: Tukaj lahko pri prekinitvi zahtevajo tako imenovano odškodnino prehodne prekinitve v višini največ enega odstotka. To velja tudi, če poteka prekinitev znotraj pogodbeno dogovorjenega roka. Pozanimajte se vsekakor pri vašem svetovalcu.

Obrestna zgornja meja

S tem se označuje zgornja meja obresti. Pozanimajte se, pod katerimi pogoji se lahko pri financiranju dogovorite za zgornjo mejo obresti. Pri financiranju s stanovanjskim varčevanjem je brezplačno vključena zgornja obrestna meja. Ta velja za dobo 20 let od dodelitve posojila stanovanjskega varčevanja.

Ali imate še vprašanja o temi financiranje? Vaš svetovalec Posojilnice Bank vam je rad na voljo.

 

Kontaktirajte svetovalca