Wieser in Wakounig na razgovoru pri dr. Stroblu!

Wakounig, Wieser, Strobl

(od leve: ddr. Marian Wakounig, Dr. Johann Strobl, DI Felix Wieser)

 

Dr. Johann Strobl, novi predsednik uprave Raiffeisen Bank International, je v četrtek 14.04.2017 na Dunaju sprejel predsednika in podpredsednika Upravnega odbora Posojilnice Bank g. Wieserja in g. Wakouniga.

Obisk je bil dogovorjen na posvetu vodilnih predstavnikov Avstrijske Raiffeisnove zveze pred tedni v Loipersdorfu.

Tako kot v koroško-slovenskem bančnem sektorju, poteka prestrukturiranje in združevanje sil tudi v celotnem sistemu Avstrijske Raiffeisnove zveze.

RZB (Raiffeisen Zentral Bank) in RBI (Raiffeisen Bank International) sta izvedli fuzijo 18.03.2017.

Wieser in Wakounig sta gospoda dr. Strobla informirala o poteku prestrukturiranja in združitve Posojilnic in Zveze Bank v POSOJILNICO BANK. Izpostavila sta značilnosti koroško-slovenskega bančnega zadružništva tako iz zgodovinskega aspekta kot s posebnim poudarkom na delovanje v alpsko-jadranski regiji.

Podčrtala sta pomembnost informiranja in vključevanja članov, strank, predstavnikov in predstavnic okoliških zborov ter sodelavk in sodelavcev v te procese s strani poslovodstva in organov. Gospod Strobl je poudaril, da je preobrazba nujno potrebna in da se tako kot celotno gospodarstvo spreminja tudi bančništvo.

Skupna ugotovitev je bila, da le sodelovanje, solidarnost, izmenjava izkušenj in profesionalno delo vseh, ki so vpeti v te procese, vodijo do uspeha.