Denarna naložba: 5 pravil do varčevalnega cilja

Katera splošna načela naj bi upoštevali pri denarni naložbi?

Die Posojilnica Bank: 5 Tipps für Ihre Geldanlage

Denarna naložba je seveda individualna zadeva. Toda obstaja tudi nekaj splošnih načel, ki naj bi jih upošteval vsak investitor.

 

1. Naložiti železno rezervo

Ne pozabite dati na stran železno rezervo. Ta prihranek za slabe čase naj bi bil vsak čas kratkoročno razpoložljiv za nepredvidene izdatke kot na primer popravila ali pri izpadu dohodka, npr. zaradi brezposelnosti.

2. Začeti zgodaj

Z večanjem premoženja začnite čim prej. Tako ima vaš kapital dovolj časa za rast.

3. Staviti na več produktov

Svoj razpoložljivi kapital razdelite na najmanj tri varčevalne produkte z različnim rokom odplačevanja. Poleg kratkoročno razpoložljivega denarja naj bi stavili tudi na srednjeročne (do pet let) in dolgoročne naložbene produkte (deset let ali več).

4. Varčevati redno

Redno varčevanje vodi do uspeha. Najbolj preprosto je, če se odločite za trajnik z želenim mesečnim varčevalnim zneskom.

5. Visoki donos pomeni več tveganja

Kdo ne bi imel rad deset ali 15 odstotkov obresti na leto? Pomislite vendar, da zelo visoki donos hkrati vedno pomeni tudi zelo visoki rizik. Zato naj bi del premoženja investirali v produkte z večjim rizikom, kar pri izgubi ne manjka.

 

Kakor lahko vidite, je bistveno, da upoštevate osnovna pravila denarne naložbe. Preden pa se odločite za konkretno investicijo, se obširno informirajte in se pogovorite o svojih načrtih s svojim svetovalcem Posojilnice Bank.