Razkritje/Letno poročilo

Offenlegung/Razkritje

Po členih 431 do 455 uredbe EU št. 575/2013 morajo kreditne ustanove enkrat na leto objaviti informacije o organizacijski struktur, menedžmentu rizika in (rizičnega) položaja kapitala.

Razkritje

Geschäftsbericht/Letno poročilo