Bančni račun

Rešitve za bančne račune Posojilnice Bank

Die Posojilnica Bank eGen bietet das optimale Konto

Izberite na vsak način varno pot. Z bančnim računom pri Posojilnici Bank so vam odprte vse možnosti sodobnega denarnega prometa. Obširni servis se usmerja povsem po vaših potrebah – od udobnega vodenja bančnega računa prek ustrezne kartice do fleksibilnega financiranja.

Vseeno ali gre za tekoči bančni račun ali mladinski bančni račun. Nudimo vam optimalni bančni račun, ki je primeren za vaše potrebe.

Vključeno:

  • spletno bančništvo: Bančne posle upravljate na spletu z ELBA-internetom z obširnimi funkcijami
  • Mobilno bančništvo: Bančni posli na pametnem telefonu ali na tablici z ELBA-aplikacijo (GooglePlay, AppStore) ali z ELBA-mobilom
  • Bančna kartica: Po vsem svetu plačujete negotovinsko in dvigujete denar
  • Bančni izvlečki: Z ELBA-internetom ali na tiskalniku bančnih izvlečkov 
  • Limit stanja na računu: Odvisno od vaših mesečnih dohodkov

 
Informirajte se na banki o svojih možnostih! Veselimo se vas!


Kontaktirajte svetovalca